ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

Στ. Κωνσταντάς (Εθνική Ασφαλιστική): Ο ρόλος των Συμπράξεων στην ανάπτυξη των ασφαλιστικών εταιριών και στη βελτίωση των παροχών

Share:

Η ιδιωτική ασφάλιση έχει διαχρονικά τον πολύ σημαντικό ρόλο της συμπλήρωσης της δημόσιας ασφάλισης, ενισχύοντας τις παροχές που αποδίδονται από αυτήν και καλύπτοντας κινδύνους οποίοι έχουν περιορισμένη ή καθόλου κάλυψη από αυτήν.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη τομέων συνεργασίας μεταξύ της δημόσιας και της ιδιωτικής ασφάλισης, η οποία σήμερα είναι ανύπαρκτη, είναι βέβαιο ότι θα λειτουργούσε επ’ ωφελεία της κοινωνίας καθώς θα αύξανε το εύρος των ασφαλιστικών παροχών που απολαμβάνει ο πληθυσμός, μειώνοντας ταυτόχρονα το συνολικό τους κόστος. Παραδείγματα τέτοιων τομέων αμοιβαία επωφελούς σύμπραξης, είναι η ασφάλιση υγείας, η συνταξιοδοτική ασφάλιση και η ασφάλιση φυσικών καταστροφών. Σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς υπάρχουν σημαντικά κενά στην ασφάλιση των πολιτών, τα οποία ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να συμπληρώσει με επάρκεια και αποτελεσματικότητα αρκεί να υπάρξουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο χώρος της ασφάλισης υγείας, καθώς ένα πολύ μεγάλο μέρος της συνολικής δαπάνης για υπηρεσίες υγείας δεν καλύπτεται από το δημόσιο σύστημα. Ταυτόχρονα, ένα μικρό μόνον τμήμα του πληθυσμού κατέχει ιδιωτικό ασφαλιστήριο υγείας, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος της πολύ υψηλής ιδιωτικής δαπάνης να καταβάλλεται απευθείας από τις τσέπες των πολιτών. Από την πλευρά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έχουν προταθεί μοντέλα ΣΔΙΤ, που έχουν εφαρμοσθεί με επιτυχία σε άλλες χώρες, τα οποία θα μπορούσαν όχι μόνο να περιορίσουν σημαντικά το τεράστιο κόστος που σήμερα βαρύνει τους πολίτες, αλλά και να βελτιώσουν τόσο την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας όσο και την ποιότητα τους.

• Έμφαση σε Υγεία – Σύνταξη. Τα σχέδια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας και για την υιοθέτηση – προώθηση νέων προγραμμάτων Αποταμίευσης και Σύνταξης.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς μια τάση να δίδεται μεγάλη έμφαση στην πρόληψη και στη διατήρηση ενός υγιούς τρόπου ζωής. Αυτή η τάση υποβοηθείται και ενισχύεται από την σύγχρονη τεχνολογία η οποία παρέχει φθηνές φορητές συσκευές μέτρησης των ζωτικών λειτουργιών, αλλά και έξυπνο λογισμικό σχεδιασμένο να παροτρύνει τον χρήστη να διατηρεί υγιεινές συνήθειες. Το πεδίο αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την ιδιωτική ασφάλιση, καθώς οι υπηρεσίες πρόληψης μπορούν να ενισχύσουν την αξία των προγραμμάτων ασφάλισης, αλλά κυρίως να αλλάξουν το ρόλο της ασφαλιστικής επιχείρησης από τον οργανισμό ο οποίος θα αποζημιώσει τις δαπάνες περίθαλψης του ασφαλισμένου όταν αυτός ασθενήσει, στον οργανισμό που βρίσκεται δίπλα στον ασφαλισμένο και τον βοηθά να αποφύγει τις ασθένειες. Σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού ήδη έχουν εμφανισθεί ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής και Υγείας, τα οποία προσφέρουν στον ασφαλισμένο καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για να παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση της υγείας του και τον επιβραβεύουν για αυτό. Στη χώρα μας, έχουν αρχίσει να γίνονται αντίστοιχα βήματα, που είναι βέβαιο πως θα επιταχυνθούν στο άμεσο μέλλον.
Σε ότι αφορά την συνταξιοδοτική ασφάλιση, φαίνεται ότι σταδιακά έχει αρχίσει να γίνεται κατανοητό ότι η βασική κοινωνική σύνταξη δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει την μοναδική πηγή εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Τα Ομαδικά και τα Ατομικά Συνταξιοδοτικά προγράμματα που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση και αποτελούν το λεγόμενο τρίτο πυλώνα της συνταξιοδοτικής ασφάλισης, μπορούν να διασφαλίσουν την συμπληρωματική σύνταξη που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Προσαρμόζονται στις ανάγκες, τους στόχους και την οικονομική δυνατότητα των ασφαλισμένων, βασίζονται πάνω σε σύγχρονους και αποδοτικούς επενδυτικούς μηχανισμούς και παρέχουν ταυτόχρονα ασφαλιστική προστασία.

Στην ταχύτερη ανάπτυξη της αγοράς αυτών των προγραμμάτων, η οποία θα είχε σημαντικά οφέλη για τους ασφαλισμένους, την δημόσια οικονομία και τον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, θα βοηθούσε ουσιαστικά η βελτίωση της φορολογικής τους αντιμετώπισης. Πράγματι, με το ισχύον φορολογικό καθεστώς, τα ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, σε αντίθεση με τα ομαδικά, δεν τυγχάνουν οποιασδήποτε φοροαπαλλαγής, παρότι απευθύνονται σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ταυτόχρονα, η δυσμενέστερη φορολογική μεταχείριση των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων σε σχέση με τα επαγγελματικά ταμεία, δεν έχει λογική βάση και αλλοιώνει τον ανταγωνισμό.

• Διαφύλαξη περιουσίας και προστασία από cyber κινδύνους. Οι καινοτόμες λύσεις για υπηρεσίες που θα προστατεύουν τους ασφαλισμένους απ’ όλους τους πιθανούς – και απίθανους – σύγχρονους κινδύνους.

Στον σύγχρονο κόσμο των τεχνολογικών εξελίξεων, η διασφάλιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι κρίσιμη και αναγκαία.
Οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο εντείνουν την χρήση της τεχνολογίας για να επιταχύνουν την επεξεργασία και μεταφορά πληροφοριών & δεδομένων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, δημιουργώντας σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Παράλληλα όμως με αυτές, αυξάνονται οι κυβερνοκίνδυνοι, που αποτελούν από τις μεγαλύτερες απειλές και ταυτόχρονα προκλήσεις για τις επιχειρήσεις στην εποχή μας.
Ο μη επαρκής σχεδιασμός στρατηγικής προστασίας από αυτούς τους κινδύνους, θέτει σε διακύβευση την λειτουργία των εταιρειών και συχνά απειλεί την οικονομική τους κατάσταση τόσο μέσω των ζημιών που μπορεί να υποστούν οι ίδιες όσο και μέσω ενδεχόμενων ζημιών τρίτων για τις οποίες θα είναι υπεύθυνες.

Τα κίνητρα σε επιθέσεις κυβερνοχώρου ποικίλουν: μπορεί να σχετίζονται με ανταγωνιστές, βιομηχανική κατασκοπεία, εγκληματικές πράξεις ή και μεμονωμένες ενέργειες ερασιτεχνών hackers ή ακόμη και υπαλλήλων της ίδιας της εταιρείας.

Η ασφαλιστική βιομηχανία προσφέρει ποικίλες καλύψεις για προστασία έναντι των κινδύνων του κυβερνοχώρου, για όλους τους τομείς της βιομηχανίας και εν γένει της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης και της ναυτιλίας που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιες επιθέσεις.
Μέσω των εξειδικευμένων ασφαλιστικών καλύψεων που διατίθενται και σε συνδυασμό με τις διαδικασίες και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης τέτοιων κρίσεων που παρέχονται σε περίπτωση επέλευσης των κινδύνων, δίνεται άμεσα η πρόσβαση σε εξειδικευμένα στελέχη να εντοπίσουν την αιτία, να περιορίσουν την εξάπλωση του προβλήματος και να διαχειριστούν επακόλουθες συνέπειες με σκοπό την επαναλειτουργία της επιχείρησης με το λιγότερο δυνατό κόστος. Ανάλογα δε με το εύρος της ασφαλιστικής κάλυψης αλλά και την έκταση και το είδος της προκληθείσας ζημίας, αποζημιώνονται διάφορα κόστη και πρόσθετες δαπάνες όπως, έξοδα πρώτης ανταπόκρισης, νομικά έξοδα, έξοδα ενημέρωσης κυβερνητικών/ρυθμιστικών αρχών, κόστη συμβούλου δημοσίων σχέσεων/αποκατάστασης φήμης, έξοδα επανεγκατάστασης (software & hardware), έξοδα ανάκτησης δεδομένων, δαπάνες επαναφοράς της επιχείρησης σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας δικτύου και απώλεια κερδών συνεπεία ζημιάς στην φήμη της εταιρίας, έξοδα ενημέρωσης των πελατών της πληττόμενης επιχείρησης, κόστη εξειδικευμένων υπηρεσιών διερεύνησης της υπόθεσης, κόστος εκβίασης (καταβολή λύτρων συνεπεία απειλής), ευθύνη στελεχών (D & O), κ.α.

• «Ασφάλεια» στην επιχειρηματικότητα. Το μοντέλο για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των εταιριών έναντι των κινδύνων που απειλούν την ομαλή λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Πως μπορεί μια επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρίες.

Τα κεφάλαια μιας επιχείρησης, το προσωπικό της, οι εγκαταστάσεις, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αλλά και η ίδια η λειτουργία της, οι σχέσεις της – οικονομικές και μη – με προσωπικό, προμηθευτές, πελάτες και τρίτους, η φήμη της, όπως και η πολιτική της εν γένει έναντι του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος είναι οι συντεταγμένες που προσδιορίζουν την εξέλιξή της και διαμορφώνουν τις πιθανότητες για μία κερδοφόρα και ανοδική πορεία.

Κάθε αιφνίδια ανατροπή μίας ή και πολλών ταυτόχρονα συντεταγμένων, μπορεί να οδηγήσει σε αποπροσανατολισμό του επιχειρηματικού σχεδίου και να προκαλέσει δυσλειτουργίες με άγνωστες συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους.

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από συχνές φυσικές αλλά και ανθρωπογενείς καταστροφές, με την κλιματική αλλαγή να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο, ο κίνδυνος επέλευσης σοβαρών υλικών (αποθετικών και μη) ζημιών και η πρόκληση σωματικών βλαβών και οικονομικών απωλειών πολλαπλασιάζεται. Η επαναφορά των συνθηκών στην πρότερη των φαινομένων αυτών κατάσταση, είναι συχνά πολύ δύσκολη και συνήθως οικονομικά δυσβάσταχτη για μία επιχείρηση.

Είναι λοιπόν σαφές ότι ο επιχειρηματίας, στα πλαίσια του Risk Management και εκμεταλλευόμενος τα εργαλεία που του προσφέρει η ασφαλιστική αγορά μέσω των διαφόρων ασφαλιστικών προϊόντων που διαθέτει, έχει την επιλογή να μετακυλήσει μέρος των κινδύνων αυτών και ενδεχόμενων ευθυνών του στη ασφαλιστική βιομηχανία με συγκεκριμένο κόστος που μπορεί να εντάξει στα έξοδά του, και να συνεχίσει να επιχειρεί απρόσκοπτα, απελευθερώνοντας με μεγαλύτερη σιγουριά, δυνάμεις και κεφάλαια για την επίτευξη των στόχων του.

* Ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής ΑσφαλιστικήςΔιαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Που πηγαίνει, τελικά, το χρήμα;

Next Article

«Απνοια» και στο Χρηματιστήριο

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Οριακές απώλειες για το Γενικό Δείκτη, με περιορισμένες συναλλαγές. Μικρή…