ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

Τροπολογία για φορολόγηση αθλητών, αύξηση έκπτωσης λόγω δωρεάς, μείωση ΦΠΑ σε φάρμακα, απαλλαγές από ΕΝΦΙΑ

Share:
Νέα τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο με την οποία επέρχονται οι εξής μεταβολές/αλλαγές:

Άρθρο 1: Ρύθμιση για την αυτοτελή φορολόγηση των αθλητών για ποσά που υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ.

Άρθρο 2: Ρύθμιση για τη μείωση φόρου σε ιδιώτες για δωρεές σε διάφορους φορείς με κοινωφελείς σκοπούς

Άρθρο 3: Ρύθμιση για την προσαυξημένη έκπτωση στις φορολογικές αποσβέσεις των μη ρυπογόνων επιβατικών αυτοκινήτων

Άρθρο 4: Ρύθμιση για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% σε κατηγορίες φαρμάκων που αφορούν ασθενείς με δυσίατα νοσήματα.

Άρθρο 5: Ρύθμιση για την απαλλαγή αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης

Άρθρο 6: Ρύθμιση για την απαλλαγή ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και άλλων φορέων Γενικής Κυβέρνησης από τον ΕΝΦΙΑ υπό όρους.

Άρθρο 7 παρ. 1: Ρύθμιση για την αποσαφήνιση ισχύουσας διάταξης σχετικά με τις εκκρεμείς υποθέσεις.

Άρθρο 7 παρ. 2: Ρύθμιση με ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο για όλα τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό 100% και εξαιρούνται από την επιβολή του ΕΦΑ λόγω κοινωφελών και άλλων συναφών σκοπών,

Άρθρο 8: Ρύθμιση για την παραχώρηση κυριότητας δημοσίων ακινήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑΧΔΙΚ) για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών.
Αναλυτικά:

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1.α. Ορίζεται, από 1-1-2020, φορολογικός συντελεστής 22%, από 45% που ισχύει, για τα ποσά που καταβάλλονται από αθλητικές ανώνυμες εταιρείες σε αθλητές για την υπογραφή συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση συμβολαίου συνεργασίας, εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

β. Αυξάνεται ο συντελεστής παρακράτησης, σε 22% από 20% που ισχύει, του φόρου που προκύπτει κατά τη φορολόγηση των ανωτέρω ποσών. Στην περίπτωση που το εισόδημα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, ο φόρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή του ποσού σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.
2. Μειώνεται το ποσό του φόρου κατά είκοσι τοις εκατό (20%) από δέκα τοις εκατό (10%), που ισχύει, επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ.
3. Χορηγείται στις επιχειρήσεις δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους προσαυξημένης κατά 30%, για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50gr CO2/KM με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως τις 40.000 ευρώ.
4. Υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% από 13%, που ισχύει και τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004, καθώς και τα εμβόλια και ανοσολογικά προϊόντα για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002.
5. Εξαιρούνται, από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, από το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων με τέσσερα (4) τουλάχιστον εξαρτώμενα άγαμα τέκνα.
6. Προστίθενται, στα δικαιώματα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ και αυτά που ανήκουν σε ακίνητα νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α., των οποίων η χρήση καλύπτει αποκλειστικά ανάγκες της δημόσιας υγείας. Ως έναρξη ισχύος της ρύθμισης αυτής ορίζεται η 1-1-2014.
7. Εξαιρούνται, αναδρομικά από 1-1-2013, της υποχρέωσης καταβολής του ειδικού ετήσιου φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας των εμπράγματων δικαιωμάτων πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων και οι εταιρείες των οποίων το σύνολο των μετοχών τους κατέχουν νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα.

8. α. Παραχωρούνται, άνευ ανταλλάγματος:

– στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 391 αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών και μονάδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

– στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων» (ΤΑΧΔΙΚ), η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 180 αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

β. Αναφέρονται οι λόγοι ανάκλησης της παραχώρησης της κυριότητας των  ανωτέρω ακινήτων.

 

Δείτε την αναλυτική έκθεση εδώ.

Πηγή: TaxheavenΔιαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Μητσοτάκης: Εθνική απειλή οι επιδόσεις της χώρας στη διαφάνεια

Next Article

Τράπεζες: Σε πρώτο πλάνο η ειδική διαχείριση προβληματικών επιχειρήσεων

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Πρώτες σημαντικές βελτιωτικές παρεμβάσεις στον νόμο 4307/2014, με παράταση της…