ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. εφεξής «η Εταιρεία», γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε με την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 29.11.2019, δια της οποίας στο πλαίσιο εναρμόνισης των διατάξεων του Καταστατικού με τον Ν. 4548/2018 χορηγήθηκε η κατ άρθρο 24 §1  του Ν. 4548/2018 εξουσία αυτής προς το Δ.Σ. για μερική ή ολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του τριπλάσιου ποσού του υφιστάμενου (και καταβεβλημένου) στις 29.11.2019 μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εφεξής  «Αύξηση»), και πραγματοποιήθηκε από τις 04.06.2021 έως και τις 17.06.2021, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού ευρώ τριών εκατομμυρίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (3.048.000 ευρώ) μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής, από τους παλαιούς μετόχους και όσους απέκτησαν τα δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης και εφόσον άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους.

 

 

Ειδικότερα:

  • Η Αύξηση υπερκαλύφθηκε κατά ποσοστό 9,5% καθώς η ζήτηση από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ανήλθε σε ευρώ 3.338.468, ήτοι 1.669.234 μετοχές συνολικά.
  • Από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης καλύφθηκε ποσοστό 89,28% του ποσού της Αύξησης με την καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 2.721.140 που αντιστοιχεί σε 1.360.570 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.
  • Από την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν ποσοστό 10,72% του ποσού της Αύξησης με την καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 326.860, που αντιστοιχεί σε 163.430 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν αναλογικά με βάση τον αριθμό των 308.664 νέων μετοχών που ζητήθηκαν συνολικά από επενδυτές μέσω προεγγραφών σύμφωνα με τις από 25.05.2021 και 22.06.2021 αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας.  

Συνεπεία των ανωτέρω και την 22.06.2021 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία πιστοποιήθηκε η Αύξηση, το τελικό ποσό κάλυψης της Αύξησης ανήλθε σε 100% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε ευρώ τρία εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες (ευρώ 3.048.000).

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια (ευρώ 457.200), με την έκδοση 1.524.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία, ενώ ποσό ευρώ δυο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων (ευρώ  2.590.800) θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ εννιακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (ευρώ  914.400) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες (3.048.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία. Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω Αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Αυλων Τίτλων («ΣΑΤ»), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

 

Κατόπιν των ανωτέρω o Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν δηλώνει:

«Η ανταπόκριση των παλαιών μετόχων αλλά και των νέων επενδυτών στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η υπερκάλυψη αυτής αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Εταιρεία μας.  Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπήρξε σημαντική ζήτηση καθώς και ότι συμμετείχαν τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και θεσμικοί επενδυτές, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο επιχειρηματικό πλάνο μας. Ταυτόχρονα αισθανόμαστε αυξημένη ευθύνη να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου χτίζοντας ισχυρούς πυλώνες ανάπτυξης και δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας .»

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 22.06.2021

Ανακοίνωση ΧΑ Τζιρακιαν Κάλυψη ΑΜΚΔιαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Μικρές απώλειες ο χρυσός εν αναμονή της ομιλίας Πάουελ

Next Article

Θεοδωρίδου: Το 4ο κύμα θα αφορά μόνο στους ανεμβολίαστους

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Η μετάλλαξη «Δέλτα» δημιουργεί ανησυχία για την δημιουργία 4ου κύματος της…