ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

Παροχή αδείας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018

Share:

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (δ.τ. INTRACOM HOLDINGS) ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ΄εφαρμογή των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018, αποφάσισε στην από 20.05.2021 συνεδρίασή του τη χορήγηση ειδικής άδειας για την πώληση και μεταβίβαση στη συνδεδεμένη εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. «INTRAKAT») του συνόλου των μετοχών της εταιρείας “INTRAPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚcΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” (δ.τ. «INTRAPOWER»), κυριότητας Intracom Holdings, έναντι τιμήματος € 810.000.

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη με βάση την από 23.04.2021 Έκθεση αξιολόγησης του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντωνίου Προκοπίδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511) της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» επί του δικαίου και ευλόγου της συναλλαγής πώλησης της INTRAPOWER (διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα https://www.intracom.com/el/ir/announcements), η οποία (Έκθεση) έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Για την παροχή της εν λόγω ειδικής άδειας τηρήθηκαν οι κατ΄ άρθρο 101 Ν. 4548/2018 διατυπώσεις δημοσιότητας (σχετ. οι υπ΄αριθμ. πρωτ. 58470/27.05.21 και 67405/17.06.2021 Ανακοινώσεις της Γεν. Γραμ. Εμπορίου), η δε κατ΄άρθρο 100 παρ. 3 προβλεπόμενη 10ήμερη προθεσμία παρήλθε άπρακτη.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

ΕΛΓΕΚΑ: Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς

Next Article

Ποια είναι τα ποσοστά Ευ. Βασιλάκη-Αχ. Κωνσταντακόπουλου στην Aegean (μετά την ΑΜΚ)

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Μετά την επιτυχημένη, κατά 100% αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aegean,…