ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

Ανακοίνωση συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου (Ορθή Επανάληψη)

Share:

Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 30/06/2021 αποφάσισε στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τον καθορισμό του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020.

I)  Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι τριμελής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενη από ένα πρόσωπο ανεξάρτητο εκτός Εταιρίας και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του 4706/2020.

II) Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία λήγει στις 30/6/2026 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026.

III) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Η Γ.Σ. αφού διαπίστωσε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους όλες οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του Ν. 4706/2020 εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

Βασίλη Πετίνη, ανεξάρτητος εκτός Εταιρίας, ο οποίος  είναι γνώστης του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρία, έχει συνεργαστεί με εταιρίες στον κλάδο της εξόρυξης πρώτων υλών στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών δέουσας επιμέλειας αναφορικά με οικονομικά θέματα καθώς και αποτιμήσεις ενώ έχει διενεργήσει μελέτες επιχειρηματικού σχεδιασμού και αποτίμησης εταιριών εξόρυξης μαρμάρου και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεται τα καίρια σημεία σχετικά με τη λειτουργία των εταιριών αυτών. Στα πλαίσια των σπουδών του στο ΕΜΠ έχει παρακολουθήσει μαθήματα αναφορικά με την τεχνολογία του μαρμάρου και των αδρανών. Επίσης όντας μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΙΚΤΙΝΟΣ από τον Φεβρουάριο 2020, διαθέτει επαρκή γνώση του κλάδου και του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας τόσο σε τεχνικό, εμπορικό και οικονομικό επίπεδο. Ο Βασίλης Πετίνης πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν.4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

Αγγελική Μεϊντάνη , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου της μακράς της εμπειρίας ως επιβλέπων μηχανικός και τεχνικός ασφαλείας σε επιχειρήσεις του κλάδου και είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του 4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

Αντρέας Κουτούπης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώτι διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου της μακράς του εμπειρίας ως Ανώτερος Διευθυντής σε ελεγκτική εταιρία και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του 4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε την ίδια ημέρα υπό την νέα της σύνθεση και, μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της και με ομόφωνη απόφαση,  συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Βασίλης Πετίνης, ανεξάρτητος, εκτός Εταιρίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Αντρέας Κουτούπης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Αγγελική Μεϊντάνη , Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές 187,5 εκατ. για τα 6μηνα έντοκα

Next Article

Ξεπέρασαν τις 250.000 οι απευθείας διεθνείς αφίξεις στο Ν. Αιγαίο

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Σταθερά ανοδικά κινείται η αεροπορική κίνηση στα νησιά του Νοτίου…