ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Share:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά την εκλογή δύο (2) νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:


Εκτελεστικά μέλη:

Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος

Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος

Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, Σύμβουλος

Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, Σύμβουλος

 

Μη εκτελεστικά μέλη

Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος

Ειρήνη Σίμου του Νικολάου, Σύμβουλος

 

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, Σύμβουλος

Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου, Σύμβουλος

Δημήτριος Παπαριστείδης του Χρήστου, Σύμβουλος

Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, Σύμβουλος

Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, Σύμβουλος

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 20η Ιουνίου 2022 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (θητεία) όμως δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 20ης Ιουνίου 2023.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Με κέρδη μπήκαν στο β’ εξάμηνο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Next Article

Με σύμβουλο την AXIA Ventures Group και τη Qualco, η ΔΕΗ τιτλοποίησε 325 εκατ. Ευρώ ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην…