ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

Διανομή Μερίσματος σύμφωνα με τη την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για την χρήση 2020 βάσει του άρθρου 161 του ν. 4548/2018 λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 160 και τους περιορισμούς του άρθρου 159 του ιδίου νόμου

Share:

 

Διανομή Μερίσματος σύμφωνα με τη την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για την χρήση 2020 βάσει του άρθρου 161 του ν. 4548/2018 λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 160 και τους περιορισμούς του άρθρου 159 του ιδίου νόμου

 

Ανακοινώνεται από την εταιρία SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” σύμφωνα με τις παρ. 4.1.3.4 και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2021 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος μικτού ποσού 516.522,40 ευρώ, δηλαδή μικτού ποσού 0,08 ευρώ ανά μετοχή. Το ανωτέρω μέρισμα προσαυξάνεται, σύμφωνα με το ά. 50 του ν. 4548/2018,  κατά το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η εταιρεία (αριθμός ιδίων μετοχών 29.952) κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος,  8 Ιουλίου 2021. Σε συνέχεια των προαναφερθέντων το τελικό μικτό ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανέρχεται στο ποσό των 0,08037285 ευρώ ανά μετοχή.

Από το ανωτέρω μικτό ποσό παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος ποσοστού 5%, συνεπώς το ποσό του μερίσματος το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των 0,0763542 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date- ημερομηνία προσδιορισμού) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021. Από την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει  την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK A.E.» ως ακολούθως:

  1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας στους στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ALPHA BANK A.E.»

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (ΑΚ 250 περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2026).  Μετά τη σχετική παραγραφή τα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων (ΙR) της εταιρείας στο τηλ: 210-6504172.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Space Hellas: Από 15 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος

Next Article

Χαρδαλιάς: Μόνο καθήμενοι σε εστίαση, μπαρ και κλαμπ από 8 Ιουλίου – «Λουκέτο» από την πρώτη παράβαση

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Καμπανάκι για τη λειτουργία των χώρων ψυχαγωγίας και εστίασης έκρουσε…