ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ»

Share:
Προτεινόμενα:
Η ελληνική εταιρεία Coffee Berry έλαβε μια ακόμη τιμητική διάκριση…