ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Share:

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 19η  Ιουλίου 2021  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,6400 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 9.280,00 Ευρώ και την 20η  Ιουλίου 2021 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,6176 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 7.850,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της από 07.05.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 02.06.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και με την από 16.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε εκ νέου η επανέναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.            Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

H Merit παραμένει ειδικός διαπραγματευτής της Byte

Next Article

Kακόβουλο λογισμικό στοχεύει MacOS χρήστες

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Το τμήμα έρευνας της Check Point Software Technologies, Check Point Research (CPR) αναφέρει ότι ένα…