ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Share:

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 23η  Αυγούστου 2021  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 2.100 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,8390 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 10.162,00 Ευρώ και την 24η  Αυγούστου 2021 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,9200 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 2.952,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της από 07.05.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 02.06.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και με την από 16.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε εκ νέου η επανέναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.            Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Βρίσκει στηρίγματα το Χρηματιστήριο

Next Article

Αυξήθηκαν κέρδη και συνολικά όλα τα μεγέθη της Ideal στο πρώτο εξάμηνο φέτος

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Σημαντική αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας και pro forma κερδών κατέγραψε στο…