ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ

Share:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

27 Αυγούστου 2021

 

1. Η –––«ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» (ο «Προτείνων») ανακοινώνει ότι στις 26 Αυγούστου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

(α)        ενέκρινε το από 5 Αυγούστου 2021 αίτημα του Προτείνοντος σχετικά με την άσκηση, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 (ο «Νόμος») και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Απόφαση»), του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (η «Εταιρία») τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων και τα λοιπά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (το «Δικαίωμα Εξαγοράς») και

(β)        όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας την 10.09.2021, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Απόφασης.

2. Κατά την υποβολή του αιτήματος άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορούσε 1.747.065 μετοχές (οι «Μετοχές») που αντιπροσώπευαν ποσοστό 6,30% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Περαιτέρω από την ημερομηνία υποβολή του αιτήματος άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς έως τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 26 Αυγούστου 2021 ο Προτείνων προέβη σε αποκτήσεις 6.675 Μετοχών.

3. Η άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς θα γίνει έναντι καταβολής ανταλλάγματος 0,50 Ευρώ ανά Μετοχή τοις μετρητοίς από τον Προτείνοντα προς τους κατόχους των Μετοχών (το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»). Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, και ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μετοχών.

4. Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας.

5. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση, σε περίπτωση (α) που κάτοχος Μετοχών δεν εξουσιοδοτήσει προσηκόντως το χειριστή του λογαριασμού αξιογράφων του/της στο Σ.Α.Τ. να εισπράξει το αντάλλαγμα για λογαριασμό του/της, ή (β) Μετοχών που δεν είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων, ή (γ) Μετοχών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή στο Σ.ΑΤ. υπό ειδική εκκαθάριση, ο Προτείνων θα παρακαταθέσει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου δικαιούχου.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Με κέρδη έκλεισαν οι ευρωαγορές στον απόηχο των δηλώσεων Πάουελ

Next Article

Οι Αμερικανοί βιάζονται να αποσωληνώσουν την οικονομία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Όσο πιο γρήγορα σταματήσουν οι παρεμβάσεις της FED στις αγορές…