ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Share:

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 29η  Σεπτεμβρίου 2021  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,4300 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 8.145,00 Ευρώ και την 30η  Σεπτεμβρίου 2021 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,4667 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 8.200,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της από 07.05.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 02.06.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και με την από 16.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε εκ νέου η επανέναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.            Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Στις 6 Οκτωβρίου η δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας

Next Article

Η (εύλογη) αξία του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της Noval Property

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Η Noval Property ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών για το…