ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Share:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

και γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 του Ν.3340/2005

 

Η εταιρεία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (η «Εταιρεία» ή η «ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.») ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 (άρθρο 9, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις Εγκυκλίους υπΆ αρίθμ. 33 και 37 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το άρθρο 13 του Ν.3340/2005 ότι, ολοκληρώθηκαν την 13/12/2021 όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη μεταβίβαση, μέσω γονικής παροχής της κ. Ελένης Παπαθανασίου (μέτοχος και υπόχρεο πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα) προς τις κόρες της, κα. Παναγιώτα Παπαθανασίου (μέτοχος και υπόχρεο πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα), κα. Αλκηστη Παπαθανασίου (μέτοχος και υπόχρεο πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα – εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας) και κα. Ηλέκτρα Παπαθανασίου (μέτοχος και υπόχρεο πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα – μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ της Εταιρείας), 1.320.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΤΟΝ A.E.Β.Ε. σε τιμή 1,78 ευρώ/μετοχή, που αντιστοιχούν στο 4,93823706% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η γονική παροχή επήλθε με εξωχρηματιστηριακή διάθεση.

Η γονική παροχή 1.320.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 2.349.600,00 ευρώ έγινε από την κα Ελένη Παπαθανασίου σε τρία ισόποσα τμήματα των 440.000 κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 783.200,00 ευρώ το καθένα, προς την κα Παναγιώτα Παπαθανασίου, την κα Αλκηστη Παπαθανασίου και την κα Ηλέκτρα Παπαθανασίου.

Τις 1.320.000 μετοχές κατείχε η κα Ελένη Παπαθανασίου, στην ατομική της μερίδα, και τις μεταβίβασε ως εξής :  440.000 μετοχές αξίας 783.200,00 ευρώ στην ατομική μερίδα της κας Παναγιώτας Παπαθανασίου, 440.000 μετοχές αξίας 783.200,00 ευρώ στην ατομική μερίδα της κας Αλκηστης Παπαθανασίου και 440.000 μετοχές αξίας 783.200,00 ευρώ στην ατομική μερίδα της κας Ηλέκτρας Παπαθανασίου.

Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης:

1. το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της κας Ελένης Παπαθανασίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΤΟΝ A.E.Β.Ε., που εμφανίζεται σε ατομική της μερίδα μεταβάλλεται από 18,31872706 % σε 13,38049001 %, το οποίο αντιστοιχεί σε 3.576.630 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η κα Ελένη Παπαθανασίου πληροί τα κριτήρια γνωστοποίησης σημαντικής μεταβολής ψήφου ως μέτοχος με ποσοστό άνω του 10% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που σημειώνει μεταβολή ποσοστού μεγαλύτερη από 3% και ως αποτέλεσμα αυτής της μεταβολής κατέρχεται του ορίου 15%.

2. το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της κας Παναγιώτας Παπαθανασίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΤΟΝ A.E.Β.Ε., που εμφανίζεται σε ατομική της μερίδα μεταβάλλεται από 13,34946142 % σε 14,99554044 %, το οποίο αντιστοιχεί σε 4.008.336 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

3. το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της κας Αλκηστης Παπαθανασίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΤΟΝ A.E.Β.Ε., που εμφανίζεται σε ατομική της μερίδα μεταβάλλεται από 7,16061208 % σε 8,80669110 %, το οποίο αντιστοιχεί σε 2.354.045 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

4. το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της κας Ηλέκτρας Παπαθανασίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΤΟΝ A.E.Β.Ε., που εμφανίζεται σε ατομική της μερίδα μεταβάλλεται από 4,22529405 % σε 5,87137307 %, το οποίο αντιστοιχεί σε 1.569.429 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η κα Ηλέκτρα Παπαθανασίου πληροί το κριτήριο γνωστοποίησης σημαντικής μεταβολής ως μέτοχος που ανέρχεται του ορίου 5%.

 

Η Εταιρεία παρέλαβε στις 15/12/2021 την ενημέρωση του εντύπου γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου από την μέτοχο κα Ελένη Παπαθανασίου και την μέτοχο κα Ηλέκτρα Παπαθανασίου.

Για την πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αποτυπώνονται όλες οι μεταβολές δικαιωμάτων ψήφου λόγω της γονικής παροχής στον ακόλουθο πίνακα :

ΕΛΤΟΝ_GRS397003005

Πριν την γονική παροχή

Μεταβολή την 13/12/2021

Μετά την γονική παροχή

Ονοματεπώνυμο Μετόχου

Μετοχές

Ποσοστό

Σε Μετοχές

Σε ποσοστό

Μετοχές

Ποσοστό

Ελένη Παπαθανασίου

4.896.630

18,31872706%

– 1.320.000

-4,93823706%

3.576.630

13,38049001%

Παναγιώτα Παπαθανασίου

3.568.336

13,34946142%

+ 440.000

+1,64607902%

4.008.336

14,99554044%

Αλκηστη Παπαθανασίου

1.914.045

7,16061208%

+ 440.000

+1,64607902%

2.354.045

8,80669110%

Ηλέκτρα Παπαθανασίου

1.129.429

4,22529405%

+ 440.000

+1,64607902%

1.569.429

5,87137307%

 

Η παραπάνω γνωστοποίηση, πραγματοποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 13 του Ν.3340/2005.

ΕΛΤΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν.3556 – Ν.3340Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Ράλι στα ελληνικά ομόλογα λίγο πριν την “ετυμηγορία” της ΕΚΤ

Next Article

Κυβερνοεπιθέσεις σε βιομηχανικά συστήματα: Η Ελλάδα στην 5η θέση παγκοσμίως

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Kaspersky, τον Νοέμβριο του…