ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Share:

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» -υπό τη νέα επωνυμία «IDEAL HOLDINGS A.E.» – (εφεξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 02.12.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της σχετικής από 23.12.2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώνει την πρόθεσή της για έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας από την 27.12.2021.

Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν δεν θα υπερβεί τις 3.108.670 (ήτοι το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αφαιρουμένων των ήδη κατεχόμενων 38.855 ιδίων μετοχών), με κατώτατη τιμή αγοράς 2,00 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 7,00 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ’ ανώτατο είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 01.12.2023.

Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση των μετοχών που θα αγοραστούν κατά τη διάρκειά του ή/και η διανομή των μετοχών που θα αγοραστούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή/και στο προσωπικό εταιρειών συνδεδεμένων με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018.

Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες για την Εταιρεία και τη διαθέσιμη ρευστότητα της Εταιρείας όπως και οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς θα το επιτρέπουν.

 Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Σε υψηλό 5 εβδομάδων ο χρυσός – Κέρδη για τρίτο σερί 5νθήμερο

Next Article

CNL Capital: Με 6,13% η CNL ΑΕΔΟΕΕ – Στο 6,13% από 12,26% το ποσοστό του David Blair

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. (εφεξής η “Εκδότρια”) σύμφωνα με το…