ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Share:

Σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 31 του Καταστατικού της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (στο εξής αναφέρεται σαν «η Εταιρεία») το Διοικητικό Συμβούλιο της

 

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP

Προβαίνει στην εξής

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (η

«Συνέλευση»)

 

Η Συνέλευση της Εταιρείας θα λάβει χώρα την 18 Μαρτίου 2022 (Παρασκευή) και ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Lece Koteski 60A στο Prilep, με τα ακόλουθα:

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

A:   Διαδικαστικό μέρος

  1. Εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης,
  2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας.
  3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,
  4. Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

B:    Λειτουργικό μέρος

  1. Εκλογή μελους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι καλούνται να εγγραφούν για τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση.

Κάθε μέτοχος που προτίθεται να συμμετάσχει στη Συνέλευση υποχρεούται να εγγραφεί το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκληθείσας Συνέλευσης.

Η εγγραφή δέον να υποβληθεί στην Εταιρεία – Νομικό Τμήμα.

Η Συνέλευση θα λάβει αποφάσεις μόνο σχετικές με τα θέματα που έχουν περιληφθεί κανονικά στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το Καταστατικό («Καταστατικό») της Εταιρείας και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών.

Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών.

Κάθε μέτοχος δύναται, με έγγραφο πληρεξούσιο, να εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο, για τον οποίο οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων για πληρεξουσίους που έχουν οριστεί και τα έντυπα για ψήφο δι’ αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας http://mermeren.com/.

Σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, οι μέτοχοι που ατομικά ή συλλογικά κατέχουν 5% κατ’ ελάχιστον του συνολικού αριθμού των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση για προσθήκες στην ημερήσια διάταξη και στις σχετικές αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οι μέτοχοι δύνανται να υποβάλουν προτάσεις για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, σχέδια αποφάσεων και ερωτήσεις μέχρι και την 24 Φεβρουαρίου 2022 (Παρασκευή) μέχρι τις 16:00. Περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας υποβολής προτάσεων και ερωτήσεων είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας http://mermeren.com/.

Το υποστηρικτικό υλικό της Συνέλευσης της Εταιρείας και πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, θα είναι διαθέσιμες στους μετόχους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, κάθε εργάσιμη ημέρα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Νομικό Τμήμα, και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας http://mermeren.com/.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οι δικαιούχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών (εφεξής τα «ΕΛ.ΠΙΣ.») που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.2396/96 και τον όρο 3.3 της Σύμβασης Ελληνικού Πιστοποιητικού, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του αρμόδιου Συμμετέχοντα που τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων του δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση. Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στη Θεματοφυλακή/Εξυπηρέτηση Δικτύου/Εταιρικές Πράξεις του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (Παπαδά 4  115 25 Αθήνα – τηλ. 210-3288228, 210-3335446) το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00.  

 

 

 

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΔιαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Next Article

Μια mobile πρωτοβουλία για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ διά χειρός Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δημιούργησε, σε συνεργασία με την Ένωση Bartenders…