ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Share:

Αυλώνας Αττικής, 15/04/2022

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

Η Διοίκηση της «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.», στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022, σύμφωνα με το οποίο:

1. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2021 – Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και της Εταιρείας (www.elton-group.com/el ), την Δευτέρα 18 Απριλίου 2022.

2. Η ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα Ετήσια Εταιρικά και Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Απριλίου 2022.

3. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021.

5. Ως ημέρα αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 ημερομηνία από την οποία (και από την αρχή της σχετικής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απολαβής του προς διανομή μερίσματος.

6. Επίσης προτείνεται ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος η Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 με την διευκρίνιση ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών δικαιούχοι του προς διανομή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την ως άνω ημέρα – record date και

7. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος προτείνεται η Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022.

Οι αναφερθείσες ημερομηνίες για την διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

ΕΛΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2022Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «CRYRED INVESTMENTS LIMITED» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Next Article

Smarthink για… smarthinkers από την “Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας”

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Την διάθεση της νέας υπηρεσίας Smarthink, για ολοκληρωμένη διαχείριση και…