ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Share:

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 18η  Μαΐου  2022 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,8146 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 8.859,00 Ευρώ και την 19η  Μαΐου  2022 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,6213 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 10.594,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της από 12.05.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 17.05.2022 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.            Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Δημοπρασία για επανέκδοση ομολόγου λήξης 2033 τη Δευτέρα

Next Article

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Παρακαλούμε δείτε συνημμένα.CNL CAP- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗπαρουσιαση Διαβάστε όλο το Άρθρο...