ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Share:

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.12.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23.12.2021 και βάσει της από 23.12.2021 Ανακοίνωσης Προγράμματος Αγοράς ιδίων μετοχών, προέβη την 23.05.2022, σε αγορά 4.347 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 3,5600 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 5.475,32. Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”.

Μετά την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 144.478 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,4590% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τρίμηνου 2022 της ElvalHalcor, θυγατρικής της Viohalco

Next Article

IR RELEASE A ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο.IR RELEASE Q1'22 Διαβάστε όλο το…