ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Share:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ανώνυμη εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ’ εφαρμογή της από 26/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 03/08/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 24/06/2022 σε αγορά 2.075 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με μέση τιμή κτήσης 1,885181 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 3.911,75 ευρώ.

 

«Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρία κατέχει 101.826 μετοχές, ποσοστό 0,35% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016»Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Next Article

Καθημερινοί οι έλεγχοι για τις τιμές των καυσίμων

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Ασταμάτητα και επί καθημερινής βάσεως γίνονται έλεγχοι στα καύσιμα, τόνισε…