ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Share:

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9,10,14 και 21 του Ν.3556/2007, ότι συνεπεία της έκδοσης 5.864.662 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας στις 26.09.2022, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της από 01.07.2022 υποβολής Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της Εταιρείας προς τους μετόχους της εταιρείας «BYTE COMPUTER A.B.E.E.» και κατόπιν της ανακοίνωσης της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007 στις 26.09.2022, αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, η Εταιρεία έλαβε τις ακόλουθες γνωστοποιήσεις:

  1. Οι κ.κ. Βασίλειος Κάτσος και Ελένη Κάτσου ως τελικοί από κοινού μέτοχοι της εταιρείας VNK CAPITAL LTD και η εταιρεία VNK CAPITAL LTD ως ελέγχουσα εταιρεία και κάτοχος του συνόλου των μετοχών της εταιρείας VNK FUND AIFLNP V.C.I.C , η οποία με τη σειρά της αποτελεί τον άμεσο κάτοχο μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποίησαν στην Εταιρεία στις 28.09.2022 και 27.09.2022 αντίστοιχα, για λογαριασμό των ιδίων και της εταιρείας VNK FUND AIFLNP V.C.I.C, ότι συνεπεία της ανωτέρω εταιρικής πράξης το ποσοστό τους επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατήλθε κάτω του 5%.
  2. Ο κος Στυλιανός Βυτόγιαννης γνωστοποίησε στην Εταιρεία στις 28.09.2022, ότι συνεπεία της ανωτέρω εταιρικής πράξης το ποσοστό του επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατήλθε από το 27,50% στο 23,18%.
  3. Η Truad Verwaltungs AG με την ιδιότητα της ως διαχειρίστρια αλλοδαπού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που ελέγχει την Thrush Investment Holdings Ltd, γνωστοποίησε στην Εταιρεία στις 28.09.2022, ότι συνεπεία της ανωτέρω εταιρικής πράξης η συμμετοχή της Thrush Investment Holdings Ltd στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, μειώθηκε από 16,94% σε 14,28%.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Next Article

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Δείτε την ανακοίνωσηΑνακοίνωση Διαβάστε όλο το Άρθρο...