ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 30/12/2022

Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Από 30/12/2022, οι μετοχές της εταιρίας «INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (GRS432003028) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 85.470.086 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 1,13878275664266 νέες (ΚΟ) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €1,17. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 04/01/2023 έως και 25/01/2023 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 04/01/2023 έως και 20/01/2023. Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 30/12/2022, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (29/12/2022): € 1,6040 και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: € 1,3720.

Οι μετοχές της εταιρίας «ΒΙΣ Α.Ε.» (GRS124153008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 49.686.000 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 10 νέες (ΚΟ) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,05. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 04/01/2023 έως και 17/01/2023 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 04/01/2023 έως και 12/01/2023. Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 30/12/2022, ορίζονται ως εξής: +20% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (29/12/2022): €1,5400 και -20% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: €0,1850.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 974/29.12.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.» (GRS254003007) αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Next Article

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
The world’s ninth-largest economy did a lot better than expected…