ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Share:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ’ εφαρμογή της από 16/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 06/07/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη στις 07/02/2023 σε αγορά 8.188 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με μέση τιμή κτήσης 2,2551 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 18.464,88 ευρώ.

Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρία κατέχει 190.763 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,65% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ SARMED WAREHOUSES A.E.

Next Article

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Νόμου 3461/2006

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Συνημμενο Αρχείο.Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.…