ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

Μυτιληναίος: Στις 6 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για διανομή μερίσματος

Share:

Η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 θα βρεθεί στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μυτιληναίος, που θα λάβει χώρα στις 6 Ιουνίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα  η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Μαΐου 2019, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, στην αίθουσα Auditorium.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18 η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. και σε Β’ Επαναληπτική την 1 η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. αμφότερες στον ίδιο τόπο.
Θέματα Ημερησίας Διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας – αλλαγή επωνυμίας.
7. Προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 – Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας.
8. Έγκριση κατάθεσης αιτημάτων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 επενδύσεων στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας.
9. Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάλωση φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αρχικής ισχύος 13,8MW.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Άντεξε και έκλεισε θετικά το Χρηματιστήριο

Next Article

Σολτς: «Succes Story» η Ελλάδα γιατί επέστρεψε στις αγορές

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Σολτς: "Succes Story" η Ελλάδα γιατί επέστρεψε στις αγορές Thu,…