ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

Ντεμπούτο για την «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» των 60 εκατ. ευρώ

Share:
Ανοίγει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων του εμπορίου, της εστίασης και της εκπαίδευσης. Από 10.000 έως 150.000 ευρώ τα όρια των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων. Στο 50% το ύψος της επιδότησης.

Από σήμερα 27 Φεβρουαρίου έως και τις 9 Μαϊου 2019 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 60 εκατ. ευρώ.

Δικαίωμα χρηματοδότησης, έχουν υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας.

Στόχος του προγράμματος που επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 10.000 έως 150.000 ευρώ και με το ύψος της επιδότησης να ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου, είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στους τομείς της α)κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας, και ε)πιστοποίησης συστημάτων.

Οι παραπάνω επιλέξιμες παρεμβάσεις συνδέονται με τους πέντε στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ και συγκεκριμένα την Ενέργεια, το Περιβάλλον, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, την Υγεία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Παρότι το πρόγραμμα ενεργοποιείται σήμερα, οι δικαιούχοι μπορούν να εντάξουν προς πληρωμή, δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από τις 19 Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία ανακοινώθηκε η προκήρυξη του προγράμματος. Σημειώνεται ότι η υλοποίηση των έργων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι συγκριτική. Δηλαδή όταν υποβληθούν οι αιτήσεις, θα αξιολογηθούν και θα ανακοινωθεί ο κατάλογος των επιλαχουσών επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

i. Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

ii. Διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των τριών κλάδων (εμπόριο, εστίαση, εκπαίδευση).

iii. Έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:

– Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ

– Για τον κλάδο της εστίασης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ

– Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ.

Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, θα επιλέγονται δαπάνες από τις εξής κατηγορίες:

1. Εξοικονόμηση Ενέργειας – Χρήση ΑΠΕ

2. Αναβάθμιση Υγιεινής και Ασφάλειας στις διαδικασίες και τους χώρους λειτουργίας της επιχείρησης

3. Διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμΕΑ

4. Ενσωμάτωση εξειδικευμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις λειτουργίες της επιχείρησης v. Βελτίωση των διεργασιών εφοδιαστικής αλυσίδας

5. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή και διαδικασιών

Συμπληρωματικά, ενισχύονται υποστηρικτικές δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, τεχνικών μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση της επένδυσης, μελετών για τη λήψη πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας καθώς και το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε αντίθετη περίπτωση θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Τι προβλέπει το ενεργειακό νομοσχέδιο σκούπα

Next Article

Ν. Κατσέλη: Ανησυχία τραπεζιτών για ηθικό κίνδυνο-τελικές ρυθμίσεις

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Μαχητικά της Ινδίας κατέρριψε το Πακιστάν Wed, 27/02/2019 - 08:55…