ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

Όλοι οι μέτοχοι της Alpha στο παιχνίδι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Share:

Στις 13 Ιουλίου θα τεθούν προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank.

ΑΝ τελικά η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιηθεί στο ανώτατο όριο που ορίστηκε δηλαδή στο 1,2€/μετοχή, τότε θα εκδοθούν 667 εκατομμύρια νέες μετοχές.

Στο Ενημερωτικό Δελτίο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρεται ότι ο αριθμός των υφιστάμενων μετοχών διαμορφώνεται σε 1,545,981,097, με την έκδοση τουλάχιστον 666,666,666 νέων μετοχών με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους ο συνολικός αριθμός μετά την αύξηση κεφαλαίου θα «αγγίξει» τις 2,212,647,763.

 • «Ο συνολικός (τελικός) αριθμός τους θα είναι ίσος με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα συγκεντρωθεί μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, διαιρούμενο με την τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής», 
 • «Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η σχετική αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση θα υποβληθεί από την εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της συνδυασμένης προσφοράς και την καταβολή των κεφαλαίων κάλυψης της ΑΜΚ.
 • Οι νέες μετοχές θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρισμα για το οικονομικό έτος 2021 και μετά, με την επιφύλαξη όλων των εφαρμοστέων νόμων.
 • Επιπλέον, την ή περί την 01 Ιουλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει την τιμή διάθεσης, με ανώτατο εύρος το 1,20 ευρώ ανά νέα μετοχή, με βάση τα αποτελέσματα διαδικασίας βιβλίου προσφορών που θα διεξαχθεί από μια κοινοπραξία διεθνών επενδυτικών τραπεζών στο εξωτερικό».
Το  χρονοδιάγραμμα
 • 28 Ιουνίου: Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς.
 • 30 Ιουνίου: Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.
 • 01 Ιουλίου: Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.
 • 6 Ιουλίου: Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
 • 9 Ιουλίου: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
 • 9 Ιουλίου: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
 • 13 Ιουλίου: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Όλοι οι βασικοί μέτοχοι  ALPHA συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

 • H Paulson & Co. Inc του γνωστού επενδυτή που σήμερα κατέχει το 5,6% της τράπεζας δήλωσε με την από 15 Ιουνίου 2021 επιστολή την πρόθεσή της να συμμετάσχει κατά ποσοστό που της αναλογεί (pro rata), σύμφωνα με τον μηχανισμό της κατά προτεραιότητας κατανομής.
 • Tο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί στην ιδιωτική τοποθέτηση μέχρι το ποσοστό της υφιστάμενης συμμετοχής του, ήτοι το 10,94%. Ενδεχομένως, το ΤΧΣ να περιορίσει το ποσοστό του στο 9%.
 • Η Schroders Plc, μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και εφόσον αυτή ανέλθει στο ανώτατο εύρος της, το ποσοστό της θα διαμορφωθεί σε 3,7% έναντι 5,2% σήμερα.

 

 • «Εξ όσων γνωρίζει η Alpha Holdings, εκτός των ανωτέρω, δεν υπάρχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν 5% ή περισσότερο του μετοχικού της κεφαλαίου»

Γιατί γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Στο ενημερωτικό δελτίο γίνεται αναφορά και για τους λόγους που οδήγησαν την διοίκηση της Alpha Bank να προχωρήσει σε ΑΜΚ, έως και 800 εκατ. ευρώ.

Στόχος της είναι να αποκομίσει πλήρως τα οφέλη που αναμένει από την αναπτυξιακή δυναμική του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

 • «Η εξαρχής εξασφάλιση του κεφαλαίου ανάπτυξης που αναμένουμε να αναπτύξουμε τα επόμενα έτη θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους στόχους κερδοφορίας μας νωρίτερα, θα μας παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για τη δέσμευση χρηματοδότησης έργων υψηλής αξίας, όπως κρίνεται σκόπιμο, θα μας επιτρέψει να είμαστε επιλεκτικοί όσον αφορά στο προφίλ κερδοφορίας τέτοιων έργων και ταυτόχρονα, να ανταποκρινόμαστε στις κεφαλαιακές μας απαιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού μας σχεδίου.
 • Είναι σημαντικό ότι αυτό θα μας παράσχει, επίσης, σημαντική ευελιξία για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής μας δομής και την εφαρμογή της μερισματικής μας στρατηγικής», 

Με στοιχεία της 31 Μαρτίου 2021 και στη βάση του δείκτη total capital adequacy σε pro forma επίπεδο αναφορικά με τη συναλλαγή Galaxy η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ μέσω της συνδυασμένης προσφοράς αναμένεται να ενισχύσει τον επίμαχο δείκτη κατά ποσοστό περίπου +2,1%, οδηγώντας σε δείκτη total capital adequacy ratio περίπου 17,5%, ο οποίος αναμένεται να επιτρέψει την μόχλευση του ισολογισμού της, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο στρατηγικό της σχέδιο βάσει των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και την πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα, υποστηριζόμενη από το επικείμενο πρόγραμμα RRF.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση

ALPHA HOLDINGS 250621

The post Όλοι οι μέτοχοι της Alpha στο παιχνίδι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου appeared first on Banks.com.gr.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Αλέξης Τσίπρας: Κρίσιμη για το μέλλον της Ευρώπης η συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων

Next Article

Γεωργιάδης: Οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να κινούνται πιο ελεύθερα ιδιαίτερα το χειμώνα

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Γεωργιάδης: Οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να κινούνται πιο ελεύθερα ιδιαίτερα…