ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Υπερκάλυψη κατά 2,15 φορές

Share:

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ καθώς καταγράφηκε υπερκάλυψη κατά 2,15 φορές περίπου.

Η Εταιρεία δεν προχώρησε στη διαδικασία διάθεσης μετοχών μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης, διότι δεν υπήρξαν αδιάθετες μετοχές.

Η ανακοίνωση

Η εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22.04.2021 και από το Δ.Σ. της Εταιρείας στην από 07.07.2021 συνεδρίασή του (στο εξής η «Αύξηση») και πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από τις 21.07.2021 έως και τις 03.08.2021, ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την άντληση κεφαλαίων ποσού € 120.528.001,80 και την έκδοση 133.920.002 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής παλαιών μετόχων.

Η Εταιρεία δημοσίευσε την 29.07.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, ως ισχύουν και του Ν. 4706/2020, και κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 29.07.2021, Συμπλήρωμα του από 13.07.2021 εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου και ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ως ισχύει, ότι οι επενδυτές, οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, τάσσοντας ως περίοδο υπαναχώρησης το χρονικό διάστημα από 30.07.2021 έως και 03.08.2021. Κατά την ως άνω περίοδο υπαναχώρησης, η οποία και συνέπεσε εντός του χρονικού διαστήματος της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ουδείς μέτοχος της Εταιρείας που συμμετείχε στην εν λόγω Αύξηση εκδήλωσε την επιθυμία του να υπαναχωρήσει από τη συμμετοχή του.

Ειδικότερα, η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε κατά 2,15 φορές περίπου, αφού η συνολική ζήτηση από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ανήλθε σε 287.894.616 μετοχές συνολικά. Ποσοστό 95,12% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους με την καταβολή συνολικού ποσού € 114.650.638,20 που αντιστοιχεί σε 127.389.598 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν ποσοστό 4,88% με την καταβολή συνολικού ποσού €5.877.363,60 που αντιστοιχεί σε 6.530.404 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Συγκεκριμένα, με την από 06.08.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, οι ως άνω 6.530.404 μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής επενδυτές, αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων νέων μετοχών που είχαν ζητήσει (δικαίωμα προεγγραφής) σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση της εν λόγω ζήτησης.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω η Εταιρεία δεν προχώρησε στη διαδικασία διάθεσης μετοχών μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης, διότι δεν υπήρξαν αδιάθετες μετοχές.

Συνεπεία των ανωτέρω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε € 120.528.001,80.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά € 5.356.800,08, με την έκδοση 133.920.002 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,04 η κάθε μία και ποσό € 115.171.201,72 θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 13.927.680,20 και διαιρείται σε 348.192.005 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,04 η κάθε μία.

Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ολοκληρώθηκε την 06.08.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και οι νέες μετοχές, της Αύξησης θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στο Σ.Α.Τ.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

The post Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Υπερκάλυψη κατά 2,15 φορές appeared first on Banks.com.gr.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Next Article

Μικρή υποχώρηση στο Χ.Α – Μάχη για να κρατήσει τις 900 μονάδες

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Μικρή υποχώρηση σημειώνει η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, παραμένοντας…