ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΟΤΕ: Τα δώρα στους μετόχους εκτός από το μέρισμα, που δίνει ο Οργανισμός

Share:

Νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών διαρκείας 24 μηνών πέραν της καταβολής των μερισμάτων και ακύρωση των 8,638 εκατ. ιδίων μετοχών αξίας 24,446 εκατ. ευρώ που αγοράστηκαν μέχρι τώρα με μέση τιμή 2,83 ευρώ, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ.

Με τον τρόπο αυτό ο ΟΤΕ συνεχίζει την παροχή κερδών προς τους μετόχους του, καθώς μειώνεται το σύνολο των μετοχών και αυξάνεται έμμεσα το ποσοστό των μετόχων και η αξία των μετοχών τους, ενώ οι αγορές ιδίων μετοχών που είναι προσφορά προς τους μετόχους, θα συνεχισθούν. Θεωρητικά, αυτή είναι αν όχι η καλύτερη, τότε μία από τις καλύτερες λύσεις για τους μετόχους που εμπιστεύτηκαν τον ΟΤΕ.

Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το νέο ΔΣ. Του Οργανισμού καθώς και μία σειρά από άλλες αποφάσεις. Η ανακοίνωση του ΟΤΕ έχει ως εξής:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία), μέσω τηλεδιάσκεψης, με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 83,73% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

  1. Ενέκρινε νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών διάρκειας 24 μηνών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, το οποίο θα εκτελείται ως μέρος (ήτοι πέραν της καταβολής μερισμάτων) της Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους.
  2. Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την ακύρωση 8.638.512 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €24.446.988,96 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
  3. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 2 (Σκοπός), 9 (Εκλογή, Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), 10 (Συγκρότηση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου) και 14 (Απαγόρευση Ανταγωνισμού) του Καταστατικού της Εταιρείας.
  4. Ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ.
  5. Ενέκρινε την υπογραφή συμφώνου εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΟΤΕ -Α.Ε. και της «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (Deloitte) στο πλαίσιο προετοιμασίας της μετάβασης σε νέο ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2022.

Επίσης, στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε στις 14- 10-2021 τον κ. Rodrigo Francisco Diehl ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Michael Wilkens, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2024.

Τέλος τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλαν στη Γενική Συνέλευση την αναφορά τους, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα δημοσιευτούν εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

The post ΟΤΕ: Τα δώρα στους μετόχους εκτός από το μέρισμα, που δίνει ο Οργανισμός appeared first on Banks.com.gr.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

Next Article

Η Microsoft εξαγοράζει την εταιρία Activision που δημιούργησε το “Call of Duty”

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Σε συμφωνία για την εξαγορά της Activision Blizzard, μεγάλης εταιρίας…