ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

Στις 15 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Attica Bank – Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Share:

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Attica Bank από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, (με χρήση οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων), την 15/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, από τα Γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αναμετάδοση της συνεδρίασης στην αίθουσα του 6ου ορόφου επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5 κτιρίου του ΤΜΕΔΕ , υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από €0,30 σε €18,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης 60 μετοχών σε μία (reverse split), και, προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
  2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ποσoύ €136.838.692,60, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €18,00 σε €0,20, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Ανάκληση της απόφασης επί του Θέματος 15 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07/07/2021 «Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό μέχρι €85.000.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κατ’ άρθρο 31 παρ.2 του ν.4548/2018, και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο».
  3. Συμπλήρωση/Τροποποίηση των εξουσιών που παρασχέθηκαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 07/07/2021 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειμένου ιδίως να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο να περιορίζει ή να καταργεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1 και 27 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι, η οποία θα συνέλθει μέσω τηλεδιάσκεψης στην Αθήνα, από τα Γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αναμετάδοση της συνεδρίασης στην αίθουσα του 6ου ορόφου επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5 κτηρίου του ΤΜΕΔΕ, με την ίδια ως κάτωθι διαδικασία (με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων).

To μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά 136.838.692,60 ευρώ

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136.838.692,60 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 18 ευρώ, μετά από reverse split 1/60, σε 0,20 ευρώ, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, ανακοίνωσε ηAttica Bank.
Ειδικότερα, με σημερινή του απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της επικείμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στα οποία περιλαμβάνονται:
• Αύξηση ονομαστικής αξίας υφιστάμενων κοινών μετοχών από 0,30 ευρώ σε 18 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών με τη συνένωση 60 μετοχών σε 1 (reverse split)
• Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136.838.692,60 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 18 ευρώ σε 0,20 ευρώ, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού
• Παροχή δυνατότητας στο Δ.Σ. της τράπεζας να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχωνΔιαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Αφγανιστάν: «Απίστευτα μεγάλο πλήθος» στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Next Article

Attica Bank: Reverse split 60/1 και ΑΜΚ – Σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Attica Bank: Reverse split 60/1 και ΑΜΚ - Σε αναζήτηση…