ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

Με τι βαθμό περνούν επιτυχώς τα stress tests και οι 4 ελληνικές τράπεζες

Share:

Με επιτυχία πέρασαν τα stress tests και οι 4 συστημικές ελληνικές τράπεζες, όπως αναμενόταν και όπως δημοσίευσε η ΕΚΤ. Τα stress tests που διενεργήθηκαν με βάση τη μεθοδολογία της EBA είχαν σημείο αναφοράς τα μεγέθη του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ενώ ο χρονικός τους ορίζοντας εκτείνεται έως το τέλος του 2023 και αξιολογούν βασικό και δυσμενές σενάριο.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν τα tests με στοιχεία που έχουν αλλάξει πλήρως σήμερα καθώς έχουν απαλλαγεί πλέον σε μεγάλο βαθμό από κόκκινα δάνεια και μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Βεβαίως στα tests που είναι μια προσομοίωση δύσκολων καταστάσεων όπου κρίνεται η πιθανή αντοχή σε φανταστικά σενάρια, σεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας, υπό την έννοια ότι τα αποτελέσματά τους δεν οδηγούν από μόνα τους σε άμεσες ενέργειες από την ΕΚΤ, αλλά συνυπολογίζονται στην ετήσια αξιολόγηση και στον διαρκή εποπτικό διάλογο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το βασικό στοιχείο που πρέπει εξεταστεί, είναι η απομείωση κεφαλαίου στο δυσμενές σενάριο, καθώς αυτή είναι η παράμετρος που θα χρησιμοποιήσει η ΕΚΤ για τον προσδιορισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών δεικτών για κάθε τράπεζα ξεχωριστά.

Για την ΕΤΕ, με αφετηρία το δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με πλήρη επίδραση του CET1 FL ύψους 12,8% στις 31/12/2020 (15,7% χωρίς την πλήρη επίδραση του), το βασικό σενάριο είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης κατά 270 μονάδες βάσης, σε ορίζοντα τριετίας, με το δείκτη CET1 FL να διαμορφώνεται σε 15,5% το 2023. Υπό το Δυσμενές σενάριο, σημειώθηκε  μέγιστη αρνητική επίπτωση 6,4% στο δείκτη CET1 FL το 2022, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 6,4% το 2023.

Ο δείκτης CET1 FL του Ομίλου την 31 Μαρτίου 2021 διαμορφώθηκε σε 14.0% (pro-forma, συνυπολογίζοντας τα κέρδη της περιόδου), υπερβαίνοντας κατά 120 μονάδες βάσης αντίστοιχα το επίπεδο εκκίνησης της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών. Επιπροσθέτως, δεν λήφθηκε υπόψη η θετική επίδραση στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας από την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, συνολικού ύψους περίπου 170μ.β. Σύμφωνα με τους pro-forma υπολογισμούς της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας αυξάνεται κατά σχεδόν 300 μονάδες βάσης.

Για τον όμιλο της Eurobank, στο Βασικό σενάριο, η κεφαλαιακή επάρκεια αυξάνεται κατά 290 μονάδες βάσης κατά τη διάρκεια των 3 ετών, καταλήγοντας σε συνολικό Fully Loaded δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) 17,5% και σε Fully Loaded δείκτη Core Tier 1 (CET 1) 14,9% στο τέλος του 2023 (με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ).

Υπό το Δυσμενές σενάριο, ο δείκτης Fully Loaded CET 1 μειώνεται κατά 433μ.β. στο τέλος του 2023 και κατά 517μ.β. στο έτος με την υψηλότερη επίπτωση (2021). Κατά συνέπεια, ο δείκτης Fully Loaded CET 1 διαμορφώνεται σε 7,6% στο τέλος του 2023 και σε 6,8% στο έτος με την υψηλότερη επίπτωση (2021). Ο μεταβατικός δείκτης CET 1 στο τέλος του 2023 διαμορφώνεται στο 8%.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, στο βασικό σενάριο, ο συνολικός δείκτης εποπτικών κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ ανέρχεται στο 17,1%, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων CET1 διαμορφώνεται στο 15,0% στα τέλη του έτους 2023.

Το βασικό σενάριο καταλήγει σε αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 365 μονάδες βάσης έναντι του 2020. Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 480 μονάδες βάσης για την τριετή περίοδο. Η αντίστοιχη μείωση στην άσκηση του 2018 ήταν περίπου 770 μονάδες βάσης.

Οι δείκτες κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ για το τέλος του έτους 2023 διαμορφώνονται σε 8,6% για τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων και 6,5% για τον δείκτη CET1. Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση περίπου 610 μονάδων βάσης κατά το έτος με τη μεγαλύτερη επίπτωση (2021).

Για την Alpha Bank, στο βασικό σενάριο, η δημιουργία κεφαλαίου, στην περίοδο της τριετίας (2020-2023), ήταν 2,8%, με τον Μεταβατικό Δείκτη CET1 της τράπεζας να διαμορφώνεται το 2023 στο 17,4%.

Στο δυσμενές σενάριο, ο Μεταβατικός Δείκτης CET1 ανήλθε στο 8,4% για το έτος 2023, κυρίως λόγω της αρνητικής επίδρασης του πιστωτικού κινδύνου. Το 2023, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (CET1 fully loaded ratio) ανήλθε στο 8,3% και ο Δείκτης Μόχλευσης με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Leverage ratio fully loaded) διαμορφώθηκε στο 6,1%.

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε από την ΕΚΤ με βάση τη μεθοδολογία της EBA και τις ακόλουθες παραδοχές για την πορεία της ελληνικής οικονομίας:

ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΑΕΠ: Στο βασικό σενάριο της EBA, το ελληνικό ΑΕΠ θα αναπτυχθεί κατά 4,2% το 2021 και κατά 4,8% το 2022, ενώ η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 3,7% το 2023.

ΑΝΕΡΓΙΑ: Η ανεργία στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 16,6% το 2021, για να υποχωρήσει στο 15,6 το 2022 και στο 13,9 το 2023.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Στο -0,1% εκτιμάται ο πληθωρισμός το 2021, ενώ θα βρεθεί σε θετικό έδαφος στο +0,6% το 2022 και στο +0,9% το 2023.

ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΑΕΠ: Στο δυσμενές σενάριο το ελληνικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 1,8% το 2021 ενώ η ελληνική οικονομία θα εμφανίσει επίσης ύφεση 2,5% το 2022 για να αναπτυχθεί μόλις κατά 0,7% το 2023.

ΑΝΕΡΓΙΑ: Στο 18,9 θα διαμορφωθεί η ανεργία στην Ελλάδα το 2021 για να εκτιναχθεί στο 22,1 το 2022 και στο 22,2 το 2023.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Στο -0,3% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2021 με βάση το δυσμενές σενάριο, στο +0,1% το 2022 και στο -0,1% το 2023.

 

The post Με τι βαθμό περνούν επιτυχώς τα stress tests και οι 4 ελληνικές τράπεζες appeared first on Banks.com.gr.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021 του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM): Αποτελέσματα Πειραιώς Financial Holdings

Next Article

ΕΚΤ: Πέρασαν τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες – Παραμένουν ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές τράπεζες

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Ανθεκτικές παραμένουν οι τράπεζες της Ευρωζώνης όπως έδειξαν τα αποτελέσματα…